Horisberger Bettina

Phone: +41 61 831 59 50
Email: bettina.horisberger@gmx.ch
Location: Jura
Adresse der Praxis: Atelier - Le bout d'àchus 4B, 2912 Réclère
Diplome: SBAT Diplom
Sprache(n): Deutsch, Französisch, Englisch

Horisberger Bettina

Heizmann Eva

Phone: +41 61 701 26 63
Email: e.heizmann-at@hotmail.com
Location: Basel
Adresse der Praxis: Postplatz 7, 4144 Arlesheim
Diplome: SBAT Diplom
Sprache(n): Deutsch, Englisch

Heizmann Eva